เกี่ยวกับ
“กองทุนมหิดลยั่งยืน”

“กองทุนมหิดลยั่งยืน”

“กองทุนมหิดลยั่งยืน”

RIDE THROUGH THE WAVES OF CHANGE เพื่อความพร้อมสู่โลกอนาคต

กองทุนมหิดลยั่งยืน (Mahidol University Endowment Fund) เป็นกองทุนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเจตนารมณ์แห่ง “การสร้าง” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างปัญญาของแผ่นดิน ให้สามารถไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อผู้คนในสังคม ประเทศ และโลกใบนี้ต่อไป

ให้โอกาสทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนมหิดลยั่งยืน เพื่อให้มหาวิทยาลัย มีเงินทุนสำรองเพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา แหล่งเรียนรู้ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก เพื่อสามารถให้โอกาสทางการศึกษา และสร้างความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับประเทศ

ให้โอกาสทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น
พัฒนาบุคลากร
และนวัตกรรมให้พร้อม
เพื่อประโยชน์สุขของสังคม

พัฒนาบุคลากร
และนวัตกรรมให้พร้อม
เพื่อประโยชน์สุขของสังคม

เพราะอนาคตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงต้องมีเงินทุนสำรองเพื่อพัฒนาทั้งศาสตร์และศิลป์ สร้างปัญญาของแผ่นดิน ต่อยอดสร้างโครงการต่าง ๆ ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน และสังคมในวงกว้าง ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะทัดเทียมประเทศชั้นนำของโลก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้าง
อนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้น

ร่วมบริจาคกับกองทุนมหิดลยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคม สร้างอนาคตของประเทศไทย ที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ให้กับทุกคน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้าง
อนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้น

วาฬสีน้ำเงิน กับ กองทุนมหิดลยั่งยืนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

วาฬสีน้ำเงิน เป็นแรงบันดาลใจที่ได้จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีความตั้งใจจะนำเอา “วาฬสีน้ำเงิน หรือ Blue Whale” มาเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงาน MU Blue Night ในปี พ.ศ. 2563

วาฬสีน้ำเงินนับเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ ที่มีความคล่องแคล่ว ว่องไว พร้อมฝ่ากระแสน้ำและทุกเกลียวคลื่นเพื่อจะออกไปค้นพบสิ่งใหม่ เป็นสัตว์ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มันสามารถอยู่เดี่ยว สามารถอยู่เป็นคู่ สามารถอยู่กันเป็นครอบครัว มีสายใยในฝูง เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่มีความรวดเร็วในการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำความเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่สังคม และเสมือนชาวมหิดลที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน จะอยู่คนเดียว จะอยู่รวมกลุ่ม เรายังมีเครือข่าย และเรายังสามารถกลับมาอยู่ด้วยกันได้

วาฬสีน้ำเงินยังเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์แห่งปัญญาและความฉลาด มีระบบการส่งและรับสัญญาณเสียงที่สะท้อนกลับมา (echo) ซึ่งใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มวาฬ การรับรู้สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และการหาอาหาร เป็นคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยอยากสร้างให้เครือข่ายของมหิดลแข็งแรง

สีของวาฬ คือสีน้ำเงิน ตรงกับสีประจำมหาวิทยาลัย และวาฬสีน้ำเงิน ยังเป็นสัตว์ที่มีบทบาทที่สำคัญใน ระบบนิเวศ สะท้อนถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลและความ สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ต้องการเป็น eco-friendly university อีกทั้งต้องการส่งเสริมความสมดุลในการเติบโตทางวิชาการและส่งเสริมความสอดคล้อง กับรากฐานธรรมชาติและสังคม 

การนำวาฬสีน้ำเงินมาใช้เป็นมาสคอตประจำมหาวิทยาลัยจึงสะท้อนถึงความสมดุลและความสอดคล้องในการเติบโตและพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและจิตวิญญาณ

วาฬสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของ DNA ชาวมหิดล ที่วันนี้ได้กระจายออกไปทำหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งในไทยและ ทั่วโลกที่พร้อมฝ่ากระแสน้ำและทุกเกลียวคลื่นเพื่อจะออกไปค้นพบสิ่งใหม่ เช่นเดียวกับ
กองทุนมหิดลยั่งยืน ที่มีวาฬสีน้ำเงินเป็นเหมือนตัวแทนแห่งการขับเคลื่อน การเชื่อมต่อองค์ความรู้ ความสามารถ และความสัมพันธ์อันดี เพื่อกระตุ้นการสร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ให้เกิดขึ้น และสร้างกองทุนนี้ให้เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

เพื่อสร้างคน สร้างปัญญา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อน “การสร้าง” ไปกับเรา

Our Projects

Supporting students, fueling groundbreaking research, advancing solutions to societal challenges.

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE