Mega Project

Creative Music Destination

หากเพียงวันนี้ ดนตรีได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ มีโอกาสในการพัฒนาศาสตร์ของดนตรีแบบบูรณาการให้มีมาตรฐาน โอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ บนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างค่านิยม และตัวตนทางด้านดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ไม่ให้เป็นเพียงแค่ความทรงจำ

How to give

ที่มาและความสำคัญของโครงการ
Creative Music Destination

เรียนดนตรีแล้วได้อะไร คำถามนี้ยังเป็นคำถามที่ได้ยินจนถึงปัจจุบัน เป็นศาสตร์ที่แลดูไม่มีนวัตกรรมดนตรีใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้ง ๆ ที่ ดนตรี ยังเป็นไปได้มากกว่าที่หลายคนคิด เพราะดนตรีเป็นศาสตร์ที่เป็นวิทยศาสตร์ประยุกต์ โดยผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน มีองค์ประกอบ กระบวนการ และอีกหลายชีวิตที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ ดนตรี เป็นมากกว่าด้านความบันเทิง และยังมีคุณค่าในการส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้คนในหลายมิติ เช่นด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และ ด้านสติปัญญา

ยิ่งไปกว่านั้น เราจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดนตรีว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากเพียงใด ไม่ใช่เพียงแค่แนวดนตรี แต่รวมไปถึงกระบวนการผลิต วิธีการนำเสนอ ช่องทางการนำเสนอ อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ แพล็ตฟอร์มดนตรีใหม่ ๆ ก็มีการพัฒนาไปตามยุคสมัยให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น หรือจากวิกฤติการณ์ โควิด 19 ที่ทำให้ผู้คนในหลาย ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องพบมรสุมลูกใหญ่ บางคนต้องแพ้พ่ายไป แต่บางคนก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ จากหลาย ๆ เหตุการณ์ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้และปรับตัว และเห็นความเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้ว่าอุตสาหกรรมดนตรีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เพียงแต่เราจะพร้อมรับมือกับมันหรือไม่

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย

ที่เปิดสอนและมีหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาด้านดนตรีและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ผ่านเสียงดนตรี หรือ Creative Music Destination ที่เปิดกว้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเต็มรูปแบบและเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากเพียงวันนี้ ดนตรี ได้รับการสนับสนุนที่ถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอ โอกาสในการพัฒนาศาสตร์ของดนตรีแบบบูรณาการให้มีมาตรฐาน โอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะ บนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างค่านิยม และตัวตนทางด้านดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ไม่ให้เป็นเพียงแค่ความทรงจำ โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านดนตรี โอกาสในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ โอกาสในการผลักดันบุคลากรที่มีคุณภาพ (Future Talent) สู่ระดับโลก ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนและมีหลักสูตรครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาด้านดนตรีและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ผ่านเสียงดนตรี หรือเรียกว่า Creative Music Destination ที่เปิดกว้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างมาตรฐานของความสำเร็จในการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเต็มรูปแบบ และเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

เรามองเห็นโอกาสที่จะสร้างประโยชน์จากความสัมพันธ์ด้านดนตรี โอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านดนตรีคู่ขนานไปกับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เราเห็นโอกาสใน “การสร้าง” และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการสร้าง Creative Music Destination ผ่านการระดมทุนให้แก่กองทุนมหิดลยั่งยืน โดยทางกองทุนจะนำเงินบริจาคที่ได้มาบริหารและจัดสรรเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Creative Music Destination และเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหรรมดนตรีที่มีมาตรฐาน และบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทยให้ดีขึ้น

เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ผ่านเสียงดนตรี (Creative Music Destination) และสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีของประเทศไทยให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานระดับสากล
วิธีบริจาค

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE