Mega Project

Sustainable Living Model

นิยามของความเป็น อู่ข้าวอู่น้ำ ของไทยยังคงชัดเจนสำหรับลูกหลานรุ่นต่อไป จะเป็นจริงไม่ได้เลย หากยังขาดทุนทรัพย์ในการช่วยผลักดันและพัฒนาให้พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งต่อยอดการศึกษาและค้นคว้าที่สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับชุมชนไทย

How to give

ที่มาและความสำคัญของโครงการ
Sustainable Living Model

ท่ามกลางกระแสการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด ที่ผลักให้เราต้องเร่งเรียนรู้เพื่อ ตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง จนเรายอมทิ้งห่างและลดความสำคัญของการพัฒนาด้านการ ดำรงชีวิตที่เป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่สำคัญที่สุดของเราชาวไทย

• จริงหรือไม่… ที่ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอันเพียบพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพยากร กำลังค่อย ๆ เสียสมดุล เพราะขาดการจัดการด้านทรัพยากร บนบริบทแห่งความยั่งยืน
• จริงหรือไม่… ที่ภูมิปัญญาด้านการเกษตรกรรมที่เป็นเส้นเลือดหลักของไทย ยังคงอยู่อย่างกระจัดกระจายและไม่ได้ถูกนำมาต่อยอดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนและเกื้อกูลจากรุ่นสู่รุ่น
• จริงหรือไม่… ที่นวัตกรรมด้านอาหารจะยังแค่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจ แต่ไม่
สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชุมชมได้อย่างแท้จริง
• จริงหรือไม่… ที่เราชาวไทยยังคงมองข้ามปัญหาเหล่านี้ เพียงเพราะเราเชื่อว่าความเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” จะยังอยู่กับเราตลอดไป จนลืมไปว่าผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่สุด จะตกอยู่ที่รุ่นลูกรุ่นหลานของเราในอนาคตอันใกล้นี้

กว่าสองทศวรรษที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มุ่งมั่นสร้าง “แพล็ตฟอร์มสู่ความเป็นอยู่อันยั่งยืน” หรือ Sustainable Living Model ด้วยเจตนารมย์ที่ตั้งมั่นในการยกระดับพื้นฐานการใช้ชีวิตให้กับคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นมากกว่าแค่ผู้ให้ความรู้ทางวิชาการ เพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรอันสมบูรณ์ ณ พื้นที่สีเขียวกว่า 6,000 ไร่นี้ สั่งสมไปด้วย “ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันตกของอาเซียน” ที่มีความหมายและความสำคัญมากกว่าแค่ความรู้ในตำราเรียน แต่คือ “แพล็ตฟอร์มแห่งการต่อยอดพื้นฐานการดำรงชีวิตในมุมใหม่” ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็นอยู่ของคนไทยได้อย่างยั่งยืน และกว่าสองทศวรรษที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีมุ่งมั่นสร้าง “แพล็ตฟอร์มสู่ความเป็นอยู่อันยั่งยืน” หรือ Sustainable Living Model ด้วยเจตนารมย์ที่ตั้งมั่นในการยกระดับพื้นฐานการใช้ชีวิตให้กับคนไทยจากรุ่นสู่รุ่น

และก้าวต่อไปจากวันนี้ จะทำให้นิยามของความเป็น อู่ข้าวอู่น้ำ ของไทยยังคงชัดเจนสำหรับลูกหลานรุ่นต่อไป จะเป็นจริงไม่ได้เลย หากยังขาดทุนทรัพย์ในการช่วยผลักดันและพัฒนาให้พื้นที่สีเขียวแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านนวัตกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งต่อยอดการศึกษาและค้นคว้าที่สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับชุมชนไทย ทุกคนสามารถเป็น 1 แรงสนับสนุน ผ่านการระดมทุนให้แก่ กองทุนมหิดลยั่งยืน โดยทางกองทุนจะนำเงินบริจาคที่ได้ มาบริหารและจัดสรรเพื่อนำไปสนับสนุนการ โครงการต่างๆ ภายใต้โครงการ แพล็ตฟอร์มสู่ความเป็นอยู่อันยั่งยืน หรือ Sustainable Living Model ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิตต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทยให้ดีขึ้น

ทำให้นิยามของความเป็น อู่ข้าวอู่น้ำ ของไทยยังคงชัดเจนสำหรับลูกหลานรุ่นต่อไป
วิธีบริจาค

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE