Mega Project

Health Tech Ecosystem

ระบบการแพทย์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปได้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะช่วยผลักดัน องค์ความรู้ ส่งเสริมการสร้างบุคลากร นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อทุกชีวิต

How to give

ที่มาและความสำคัญของโครงการ Health Tech Ecosystem

จากวิกฤติ COVID-19 ทำให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของความพร้อมในระบบการแพทย์มากยิ่งขึ้น เพราะนั่นสะท้อนไปถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของทุกคน ซึ่งรวมถึงประชาชนคนไทยที่มีความคาดหวังให้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนได้มากกว่าที่ผ่านมา

ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น Medical Hub เพราะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมือระดับโลก และยังได้รับการจัดอันดับเป็น Top 5 ของโลกทางด้านความมั่นคงทางสุขภาพ (Global Health Security Index) ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย แต่ก็ยังมีเรื่องที่สามารถสร้างและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ คือ

1. การเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาด้วยตนเองได้

ปัจจุบันการนำเข้ายาจากต่างประเทศ มีสัดส่วนถึง 70% ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณสองแสนกว่าล้านบาท และยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่ายารักษาโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งอย่างมะเร็ง เมื่อค่ายาแพง ระบบประกันไม่ครอบคลุม นี่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิตลง เพราะไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่ายาได้ ทำให้ต้องเลือกที่จะหยุดการรักษา ดังนั้นนอกจากเรื่องระบบและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่ต้องพัฒนาแล้ว ประเทศไทยยังสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตยาด้วยตนเองได้ รวมไปถึงงานวิจัยในการคิดค้นยาและวัคซีนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

2. การลดความเหลื่อมล้ำ และเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียม

ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในเมืองหลวงหรือต่างจังหวัด ยังคงมีปัญหาในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ และอาจยังไม่สามารถได้รับการรักษาได้ทันท่วงที หนึ่งในสาเหตุเป็นเพราะบุคลากรทางการแพทย์ยังมีจำนวนน้อยและกระจุกตัว ปัจจุบันอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในกรุงเทพ คือ 1 ต่อ 565 คน ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 1 ต่อ 8,375 คน

การเพิ่มหมอและพยาบาลไปในพื้นที่ โดยเฉพาะต่างจังหวัดจึงเป็นเรื่องสำคัญ และในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากต่างประเทศถึงปีละกว่าหกหมื่นล้านบาท ยิ่งเมื่อเจอกับวิกฤติโรคระบาดที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วโลกเริ่มขาดแคลน โจทย์นี้จึงกลายเป็นอีกความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญ วิธีการที่จะช่วยทำให้เราลดปัญหาเหล่านี้ได้ คือ การสร้างบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่จะช่วยให้การให้บริการหรือการรักษาชีวิตผู้คนมีความพร้อมมากขึ้น

โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเราเชื่อว่า

ระบบการแพทย์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ และการค้นคว้าวิจัยยา และวัคซีนเพื่ออนาคตนั้นเป็นไปได้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมการสร้างและพัฒนาบุคลากรและการค้นพบใหม่ ๆ นี้ โดยการดึงศักยภาพ และความเชี่ยวชาญที่ทางมหาวิทยาลัยมี มาช่วย “สร้าง” โอกาสใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทุกชีวิตในสังคม

โดยการตั้ง โครงการ Health Tech Ecosystem มีเป้าหมายหลักคือ การสร้างนิเวศที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและทางการแพทย์ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมแก่ประชาชน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟู (Preventive Healthcare) ตามแนวทางการแพทย์ยุคใหม่

ที่สำคัญ โครงการนี้ยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้า เพื่อพร้อมรับมือกับทุกวาระหลักแห่งโรคภัยได้ทันท่วงที และเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ลดภาระค่าใช้จ่าย และลดการนำเข้ายาและอุปกรณ์จากต่างประเทศ ทำให้การเข้าถึงยาและบริการสุขภาพไม่จำกัดเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น และขยายฐานการให้บริการให้ครอบคลุมและเพิ่มความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี 5 โรงพยาบาล 2 โรงพยาบาลทันตกรรม และ 2 โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงคณะและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการดูแลสุขภาพมากกว่า 10 คณะ มีความตั้งใจในการร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนานักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดิน ในการออกไปดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ร่วมมือกันส่งต่อองค์ความรู้ พัฒนาการวิจัยยาและวัคซีน พัฒนานวัตกร สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกชีวิตในวันนี้ และในอนาคตต่อไป

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการสร้าง Health Tech Ecosystem ให้มีประสิทธิภาพ และก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นได้ ผ่านการระดมทุนให้แก่กองทุนมหิดลยั่งยืน โดยทางกองทุนจะนำเงินบริจาคที่ได้มาบริหารและจัดสรรเพื่อนำไปสนับสนุนการโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Health Tech Ecosystem ต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตของประเทศไทยให้ดีขึ้น

ส่งเสริมการสร้าง Health Tech Ecosystem ให้มีประสิทธิภาพ และก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นได้ ผ่านการระดมทุนให้แก่กองทุนมหิดลยั่งยืน
How to give

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE