พยาบาลเพื่อทุกชีวิต

พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสำคัญของกระบวนการสาธารณสุขของไทย แต่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขาดแคลนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพอย่างหนัก

โครงการ “พยาบาลเพื่อทุกชีวิต”

เชื่อหรือไม่ ว่าประเทศไทย อยู่ในภาวะขาดแคลนทรัพยากรบุคคลทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ ในขณะที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเรียกว่า Medical Hub ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ โดยใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งด้านระบบบริการสุขภาพของประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อรับบริการจนสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน

หากแต่ พยาบาลวิชาชีพ เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนเป็นอันดับต้นๆ ของเครือข่ายการบริการสุขภาพ จากรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาระงานและประสิทธิภาพของวิชาชีพพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID 19 ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2565 พบว่าเมื่อปีพ.ศ. 2561 มีจำนวนพยาบาลทั่วประเทศ ประมาณ 165,000 คน ทั้งนี้มีจำนวนพยาบาลที่ยังคงทำงานอยู่เพียง 118,560 คน และตัวเลขขาดแคลนยังคงสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานอีกว่าสัดส่วนจำนวนพยาบาล ณ ปี พ.ศ. 2565 มีเพียง 1 ต่อ ผู้ป่วย 343 คน

ซึ่งตรงข้ามกับยุทธศาสตร์ของประเทศที่กำหนดไว้ ประกอบกับความต้องการในสังคมที่สูงขึ้นทุกวัน เนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ที่ต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม วิกฤติขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การบริหารและการดูแลบุคลากรขององค์กร ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่พยาบาลวิชาชีพควรได้รับ ระบบโครงสร้างและกระบวนการทำงานภายใน ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานจำเป็นต้องบริหารจัดการต่อไป แต่อีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นคือ พบว่ายังมีนักเรียน นักศึกษาอีกจำนวนมากที่สนใจและมีศักยภาพในการศึกษาต่อในสาขาพยาบาล แต่ขาดโอกาสในการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะของสถาบันการศึกษา ที่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้างพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่เครือข่ายการบริการด้านสุขภาพของไทย ได้แค่คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีโรงพยาบาลรองรับเมื่อจบการศึกษาจำนวน 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เห็นความสำคัญและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ

โดยการสร้างพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ มิได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือแพทย์ผู้ทำการรักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นด่านแรกที่จะประเมินปัญหาสุขภาวะสุขภาพที่ต้องดูแล นำแผนการรักษาของแพทย์ไปสู่การปฏิบัติ ช่วยป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และให้การฟื้นฟูและเสริมสร้างสุขภาพโดยคำนึงถึงองค์รวมและรายบุคคล จึงกล่าวได้ว่าพยาบาลวิชาชีพ เป็นบุคลากรคนสำคัญของกระบวนการสาธารณสุขของไทย การสร้างพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ

กองทุนมหิดลยั่งยืน มีแผนการระดมทุน โครงการ “พยาบาลเพื่อทุกชีวิต” เพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลในระดับชั้นปริญญาตรีตลอดหลักสูตร (4 ปี) ตั้งเป้า 25 ล้านบาทต่อปี เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาเป็น พยาบาลวิชาชีพ ที่มีคุณภาพ และได้เป็นกำลังสำคัญในวงการทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างพยาบาลใหม่ เพื่อความพร้อมในอนาคต ผ่านการระดมทุนให้แก่กองทุนมหิดลยั่งยืน

Start giving

More areas to support

Health Informatics

มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างคลังข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพตามแนวคิด Life Long Learning เปิดโอกาสให้นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต

More details

Based Health Innovation

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internat of Things เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

More details

Future Medicine

นักวิจัยของมหิดล ร่วมคิดค้น วิจัย และพัฒนายาชชนิดใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่มียารักษา และป้องกันการมาของโรคใหม่ในอนาคต

More details

หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics)

มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์การแพทย์ ปั้น ‘วิศวกรพันธุ์ใหม่’ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจประเทศ คาดทิศทางอุตสาหกรรมหุ่ยนต์อีก 5 ปีข้างหน้า

More details

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

บ่อยครั้งที่เหตุฉุกเฉินนั้นคาดไม่ได้ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผู้เจ็บป่วย บุคลากรที่สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจึงสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพียง 674 คนเท่านั้น

More details

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

Get Special News

Explore and discover how to start giving and be part of our community to get special benefits.

How To Give

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE