เกษตรอัจฉริยะ

การยกระดับการจัดการด้านเกษตรกรรมนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของชาติด้วยองค์ความรู้จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศผ่าน “พลังแห่งชุมชน” แต่หลายครั้งที่องค์ความรู้เหล่านั้นไม่ได้ถูกต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์จริง เป็นเพียงนวัตกรรมและงานวิจัยที่ขาดโอกาสและความต่อเนื่องในการสร้างประโยชน์เพื่อสร้างอาชีพและผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

เกษตรอัจฉริยะ

นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่ออนาคตสู่การต่อยอดผลกำไรคืนสู่ชุมชน

ด้วยการต่อยอดหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ “นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่ออนาคต” ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ไม่ใช่แค่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการทำเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม แต่ผลักดันหลักการแห่ง Precision Agriculture หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างแม่นยำและปลอดภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด สู่แพล็ตฟอร์ม Social Enterprise ที่พร้อมคืนกำไรสู่ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา “ผลิตผลใหม่ทางการเกษตร” จากการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเพื่อให้ชุมชนสามารถต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มะเขือเทศควบคุมความหวานระดับสูง การพัฒนามะเขือเทศที่เพิ่มความหวานจากธรรมชาติ จากค่า Brix ซึ่งเป็นการวัดระดับน้ำตาลเข้มข้นในน้ำผลไม้ ซึ่งมะเขือเทศโดยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับ 7-8% สู่ระดับ 16% โดยที่ยังคงอุดมไปด้วยสารอาหาร และยังปลอดภัยต่อสุขภาพ เพิ่มคุณค่าของมะเขือเทศที่ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนประกอบของจานผัก แต่สามารถจัดรวมกับจานผลไม้ได้อย่างลงตัว

โดยพัฒนาเทคนิคการปลูกด้วยการจัดทำ โรงเรือนปลูกมะเขือเทศอัจฉริยะ ระบบ Smart Grobot (Agrointelligent) มีการนําระบบ AI และ loT มาช่วยควบคุมสภาพการผลิต การให้ปุ๋ย ให้น้ำ ตามความต้องการของพืช ลดความสูญเสีย ลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้สารป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และรวมไปถึงขบวนการ Post harvest ที่มีการตรวจสอบความหวาน ให้ได้ความหวานและเกรดตามมาตรฐานบริษัทเอกชนประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่องตรวจสอบรสชาติทุกผล ลดการใช้แรงงานคน และให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศไทย และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุน โครงการเกษตรอัจฉริยะ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การสร้าง” ศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศไทยผ่านการสนับสนุนกองทุนมหิดลยั่งยืน เพื่อยกระดับการแข่งขันของเกษตรกรไทยในเวทีโลกผ่านพลังแห่งชุมชน และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้บริโภคชาวไทยไปพร้อมกัน

More areas to support

อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ – แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้านธรณีวิทยา

ระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ไม่เพียงแค่เหตุการณ์ทางธรรมชาติ แต่หมายรวมถึงการกระทำของมนุษย์ที่สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยยะ ความรู้ทางธรณีวิทยาจึงมีความสำคัญในการช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน

More details

Future Food – งานวิจัยสู่การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

ในภาวะที่ทรัพยากรต่าง ๆ ของโลกกำลังเริ่มขาดแคลน หนึ่งในทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลักในการดำรงอยู่คือ “อาหาร” ซึ่งแม้ว่าไทยจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ แต่หากปราศจากการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ก็อาจสั่นคลอนความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาอย่างช้านานได้

More details

นักจัดการภัยพิบัติ – หัวใจสู่การแก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

ทราบหรือไม่ว่าเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2565 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนคนไทยเกือบห้าแสนครัวเรือน ใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความเสียหายในหลากหลายมิติที่ยากจะประเมินค่าได้

More details

หลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary)

บริบทของ “การเรียนรู้” ในโลกยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด ความรอบรู้จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การศึกษาภายใต้คณะใดคณะหนึ่ง หรือภายในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่ง แต่หมายถึงการเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้ต่อยอดความรู้ในหลากหลายแขนงที่สามารถนำมาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

More details

Health Informatics

มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างคลังข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพตามแนวคิด Life Long Learning เปิดโอกาสให้นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต

More details

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE