นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)

บ่อยครั้งที่เหตุฉุกเฉินนั้นคาดไม่ได้ โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผู้เจ็บป่วย บุคลากรที่สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุจึงสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันประเทศไทยมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพียง 674 คนเท่านั้น

โครงการ “สร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์”

เพราะทุกความฉุกเฉินหมายถึงชีวิตของผู้ป่วย แต่ทุกเหตการณ์ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการ เรามี “นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic)” ที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล รวมทั้งการขนย้ายลำเลียงที่ถูกวิธี หรือไม่

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือที่หลายคนเรียกว่าแพทย์ฉุกเฉิน หรือ ฮีโร่ช่วยชีวิต มีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนอกโรงพยาบาล หรือ ณ จุดเกิดเหตุ เป็นวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งให้นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน อันได้แก่ บุคคล ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บ หรืออาการป่วยนั้น โดยใช้ศาสตร์และศิลป์อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน นับแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร การลำเลียงหรือขนส่ง การตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล ตลอดจนดำเนินงานหรือบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพทางการแพทย์ที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้สูงขึ้น

ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพียง 674 คน (ที่มา: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในระบบเพียงครึ่งหนึ่ง และอัตราการผลิตบุคลากรวิชาชีพนี้ได้เพียงปีละประมาณ 180 – 200 คนเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ในขณะที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประมาณการความต้องการนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในประเทศกว่า 35,000 คนในระยะเวลา 5 ปี และจำนวนที่ต้องการเร่งด่วนภายใน 1-3 ปี ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

เพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพัฒนาและเพิ่มจำนวนบุคลากรผ่านหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาจารย์แพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ และต่อยอดไปสู่มีหลักสูตรใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา เพื่อผลิต “นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้านกีฬา (Sport Paramedic)” พร้อมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันเวลา ซึ่งเป็นที่แรกในไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพให้ไทยมีความพร้อม ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับสากลอีกด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

กองทุนมหิดลยั่งยืน มีแผนการระดมทุน โครงการ “นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์” เพื่อสร้าง “นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์” ที่มีคุณภาพให้ประเทศ ได้มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ระดับสูง และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติทุกคน เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยกองทุนมหิดลยั่งยืน เพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่

– นักเรียนหลักสูตร EMS (Emergency Medical Services)
– บุคคลที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการเข้าศึกษา

และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์” ฮีโร่ที่จะออกไปช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีโอกาสได้รอดชีวิตมากขึ้นได้

Start giving

More areas to support

Health Informatics

มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างคลังข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพตามแนวคิด Life Long Learning เปิดโอกาสให้นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต

More details

Based Health Innovation

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Internat of Things เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

More details

Future Medicine

นักวิจัยของมหิดล ร่วมคิดค้น วิจัย และพัฒนายาชชนิดใหม่ๆ เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายที่ยังไม่มียารักษา และป้องกันการมาของโรคใหม่ในอนาคต

More details

หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics)

มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์การแพทย์ ปั้น ‘วิศวกรพันธุ์ใหม่’ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจประเทศ คาดทิศทางอุตสาหกรรมหุ่ยนต์อีก 5 ปีข้างหน้า

More details

พยาบาลเพื่อทุกชีวิต

พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสำคัญของกระบวนการสาธารณสุขของไทย แต่ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขาดแคลนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพอย่างหนัก

More details

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

Get Special News

Explore and discover how to start giving and be part of our community to get special benefits.

How To Give

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE