อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์

กระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกส่งผลกระทบต่อเราทุกคน ไม่เพียงแค่เหตุการณ์ทางธรรมชาติ แต่หมายรวมถึงการกระทำของมนุษย์ที่สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนัยยะ ความรู้ทางธรณีวิทยาจึงมีความสำคัญในการช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นการศึกษาโครงสร้างและกระบวนการตามธรรมชาติของโลกในแต่ละช่วงเวลาจากหลักฐานที่ปรากฎบนชั้นหินต่าง ๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ เช่นการสำรวจหาแหล่งน้ำมัน แหล่งแร่ การสร้างเขื่อน และการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ

อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์

แหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้านธรณีวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาธรณีศาสตร์ Bachelor of Science (Geoscience) ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผลักดันการสร้างบุคลากรด้านธรณีวิทยาที่ปัจจุบันยังขาดแคลน ด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้ผ่าน “อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์” ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70 ไร่ โดยเป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจ้งทางธรณีวิทยาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากของจริงจากชั้นหินที่มีอายุนับล้านปี และแบบจำลองที่เป็นตัวแทนของหิน แร่ และซากดึกดำบรรพ์จากทั่วประเทศไทย ซึ่งถูกจัดแสดงตลอดเส้นทางในอุทยานธรณีฯ โดยแบ่งระยะตามช่วงอายุทางธรณีกาลตั้งแต่มหายุคพรีแคมเบรียน (มากกว่า 542 ล้านปี) ถึงยุคปัจจุบัน

อุทยานธรณี (Geological Park) เป็นแหล่งรวบรวมหินขนาดใหญ่ โดยมีตั้งแต่ยุคเก่าสุดของประเทศไทย จนถึงยุคปัจจุบัน โดยมีระยะทางในการศึกษายาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งใช้รถ Electric Tram ในการเข้าชม และตัวอย่างหินแต่ละก้อนมี QR Code เพื่อให้ทำการศึกษาเพิ่มเติม

สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรณี (Geoscience Museum) เป็นแหล่งรวบรวมหินจากทั่วโลก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก มีหินที่จัดเก็บในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนี้มีการจัดเก็บ Fossil และได้รับความอนุเคราะห์จาก GISTDA ในการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในนำเสนอแผนที่ทางธรณี รวมทั้งมีห้องฉายหนังที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับธรณี โดยสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่านทาง Virtual Tour ได้อีกด้วย

ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ธรณีและอุทยานธรณี ถูกนำมาใช้ในการสอนเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษา รวมทั้งใช้ในการอบรมครูจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อบรมนักเรียนที่เข้าค่ายทางด้านธรณี และอบรมนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ในแต่ละปี รวมทั้งถูกนำมาใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ IESO2018 และระดับชาติ TESO 2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุน โครงการ อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์

เพราะเราเชื่อว่าความรู้สามารถ “สร้าง” ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ต่อยอดองค์ความรู้อันหลากหลาย แม้ในแขนงที่ใครหลาย ๆ คนอาจมองข้าม มาร่วมสนับสนุนการพัฒนาและทำนุบำรุงอุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ ผ่านกองทุนมหิดลยั่งยืนไปด้วยกัน

More areas to support

เกษตรอัจฉริยะ – นวัตกรรมการผลิตพืชเพื่ออนาคตสู่การต่อยอดผลกำไรคืนสู่ชุมชน

การยกระดับการจัดการด้านเกษตรกรรมนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนอนาคตของชาติด้วยองค์ความรู้จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศผ่าน “พลังแห่งชุมชน” แต่หลายครั้งที่องค์ความรู้เหล่านั้นไม่ได้ถูกต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์จริง เป็นเพียงนวัตกรรมและงานวิจัยที่ขาดโอกาสและความต่อเนื่องในการสร้างประโยชน์เพื่อสร้างอาชีพและผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

More details

Future Food – งานวิจัยสู่การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

ในภาวะที่ทรัพยากรต่าง ๆ ของโลกกำลังเริ่มขาดแคลน หนึ่งในทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลักในการดำรงอยู่คือ “อาหาร” ซึ่งแม้ว่าไทยจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ แต่หากปราศจากการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ก็อาจสั่นคลอนความอุดมสมบูรณ์ที่มีมาอย่างช้านานได้

More details

นักจัดการภัยพิบัติ – หัวใจสู่การแก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

ทราบหรือไม่ว่าเหตุการณ์อุทกภัยในปี พ.ศ. 2565 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนคนไทยเกือบห้าแสนครัวเรือน ใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความเสียหายในหลากหลายมิติที่ยากจะประเมินค่าได้

More details

หลักสูตรสหวิทยาการ (Interdisciplinary)

บริบทของ “การเรียนรู้” ในโลกยุคใหม่ได้เปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด ความรอบรู้จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การศึกษาภายใต้คณะใดคณะหนึ่ง หรือภายในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่ง แต่หมายถึงการเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้ต่อยอดความรู้ในหลากหลายแขนงที่สามารถนำมาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

More details

Health Informatics

มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างคลังข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพตามแนวคิด Life Long Learning เปิดโอกาสให้นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงแหล่งความรู้ที่จะสามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต

More details

JOIN OUR NEWSLETTER

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร นวัตรรมล่าสุด และกิจกรรมพิเศษก่อนใคร

Please wait…

Thank you for subscribe

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ACCEPT ALL
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

SAVE